تبلیغات
WWW.ABI-NEWS.COM - برنامه بازیهای استقلال
 هفته اول 5 مرداد  شهرداری تبریز استقلال
 هفته دوم 10 مرداد   استقلال فولاد خوزستان
 هفته سوم 15 مرداد ذوب‌آهن  استقلال
 هفته چهارم 22 مرداد  استیل‌آذین  استقلال
 هفته پنجم 26 مرداد   استقلال پیكان
 هفته ششم 31 مرداد  نفت تهران  استقلال
 هفته هفتم 5 شهریور   استقلال  سپاهان
 هفته هشتم 19 شهریور  مس كرمان  استقلال
 هفته نهم 26 شهریور  سایپا  استقلال
 هفته دهم 23 مهر صبای قم  استقلال
 هفته یازدهم 30 مهر   استقلال پرسپولیس
 هفته دوازدهم 4 آبان  تراكتورسازی  استقلال
 هفته سیزدهم 9 آبان  استقلال راه‌آهن
 هفته چهاردهم 14 آبان  نفت آبادان  استقلال
 هفته پانزدهم 18 آبان  استقلال شاهین بوشهر
 هفته شانزدهم 7 آذر ملوان  استقلال
 هفته هفدهم 12 آذر  استقلال پاس